СТРУЧНО ВЕЋЕ НАСТАВНИКА МАШИНСКЕ И ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКЕ ГРУПЕ ПРЕДМЕТА

 • Нела Вукосављевић

  Нела Вукосављевић

  Наставник електротехничке групе предмета 

 • Златко Радосављевић

  Златко Радосављевић

  Образовање: дипломирани инжењер електротехнике, смер Телекомуникације

  Од 2002. године запослен је у Железничкој техничкој школи као наставник електротехничке групе предмета. Од децембра 2014. до августа 2016. године обављао је дужност помоћника директора. У школској 2017/2018. години је одељењски старешина одељења 26-2 и организатор већа одељења другог разреда. Члан је Стручног актива за развој школског програма. 

  Добро познаје рад са рачунаром, хардвер и софтвере потребне за припрему и извођење наставе и обезбеђује сталну организациону и техничку подршку приликом реализације наставе и ваннаставних активности.

  Стручни радови:

 • Александра Ђукановић
  Александра Ђукановић

  Наставник машинске групе предмета, члан Стручног актива за развојно планирање и председник Стручног већа наставника машинске и електротехничке групе предмета. У школској 2017/2018. години обавља дужност одељењског старешине одељења 13.

 • Јелена Скоковић
  Јелена Скоковић

  Наставник машинске групе предмета и члан Стручног тима за инклузивно образовање 

 • Наставник машинске групе предмета и предузетништва. У школској 2017/2018. години обавља дужност одељењског старешине одељења 46.

 • Дејан Пишчевић
  Дејан Пишчевић

  Образовање: дипломирани инжењер електротехнике за рачунарску технику и информатику

  Послове наставника математике, рачунарства и информатике и стручних предмета обављао је у неколико средњих и једној основној школи, а од школске 2017/2018. године ради у Железничкој техничкој школи као наставник електротехничке групе предмета. Поседује сертификат Network System Engineer.

 • Маријана Балабушић

  Маријана Балабушић

  Образовање: дипломирани инжењер електротехнике, смер Енергетски претварачи и погони

  Професионалну каријеру започиње 1998. године на пословима одржавања опреме и пројектовања, а 2002. године прелази у Железничку техничку школу где ради као наставник електротехничке групе предмета.

  Обављала је задатке одељењског старешине и наставника – ментора, а у школској 2017/2018. години обавља послове заменика председника Стручног већа наставника машинске и електротехничке групе предмета и одељењског старешине одељења 33. Учествовала је у измени наставних планова и програма за образовне профиле техничар вуче и машиновођа за маневре. Заинтересована је за примену информационих технологија у настави, као и за креативно извођење наставе.

   

   

   

   

 • Ален Вујановић

  Ален Вујановић

  Наставник електротехничке групе предмета 

 • Наставник машинске групе предмета

 • Наставник електротехничке групе предмета и члан Тима за самовредновање

 • Наставник електротехничке групе предмета 

 • Јована Обрадовић

  Јована Обрадовић

  Дипломирани инжењер машинства

  Наставник машинске групе предмета