Александар Зеленовић

Александар Зеленовић

Образовање: дипломирани инжењер машинства. Наставник машинске групе предмета.