Тимови

ЖТШ

 

САСТАВ СТРУЧНИХ АКТИВА И ТИМОВА У ШКОЛСКОЈ 2023/2024.

1. Стручни актив за развојно планирање

Чланови актива:

 • Снежана Кнежевић, председник стручног актива
 • Драгана Китановић, наставник, представник Тима за обезбеђивање квалитета и развој Школе
 • Вишња Минчев, наставник, представник Тима за међународну сарадњу и писање пројеката
 • Милена Ракита, педагог Школе
 • Адамовић Јасмина, представник Савета родитеља
 • Костић Татјана, члан Школског одбора, представник соц. партнера
 • Дражен Мијовић, представник ученичког парламента

2. Стручни актив за развој школског програма

 

Чланови актива:

 • Александар Тошић, председник стручно гактива
 • Тања Антонијевић, наставник
 • Вук Вујовић, наставник
 • Златко Радосављевић, директор
 • Дејан Пишчевић, наставник
 • Јелена Јовановић, наставник
 • Јелена Милић, психолог

*По потреби се у рад стручног актива укључују и други наставници

3. Тим за инклузивно образовање

 

 • Јелена Милић, стручни сарадник - психолог, координатор Тима
 • Милена Ракита, стручни сарадник - педагог
 • Златко Радосављевић, директор

*У рад тима се укључују сви наставници који имају ученике којима је урађен ИОП или им је потребна подршка

4. Тим за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања

 • Милена Ракита, стручни сарадник – педагог, координатор Тима
 • Јелена Милић, стручни сарадник - психолог
 • Душица Ђорђевић, наставник
 • Ана Аничић, наставник
 • Нина Младеновић 1/6, представник Ученичког парламента
 • Биљана Ћосић, представник Савета родитеља ученика

 

*У рад тима се укључују наставници, одељењске старешине код којих је на часу/дежурству дошло до насиља и одељењске старешине ученика који су учествовали.

5. Тим за самовредновање

 

 • Милена Ракита, стручни сарадник - педагог, координаторТима
 • Снежана Кнежевић, представник стручног актива за развојно планирање
 • Горица Миљић, наставник
 • Јелена Милић, стручни сарадник -психолог
 • Јелена Скоковић, представник Школског одбора
 • Марија Вучић оповић, представник Савета родитеља
 • Маја Стеванов , представникУченичког парламента

 

*У раду обавезно учествује директор Школе

 

6. Тим за обезбеђивање квалитета и развој Школе

 

 • Драгана Китановић, наставник, координаторТима
 • Златко Радосављевић, директор
 • Снежана Кнежевић, представник стручног актива за развојно планирање
 • Јелена Милић, стручни сарадник – психолог
 • Рајка Голубовић, наставник, представникШколскогодбора
 • Владимир Веселиновић, представник Савета родитеља
 • Дејан Шиљевић, представник Ученичког парламента

 

7. Тим за развој међупредметних  компетенција и предузетништва

 

 • Јасна Рапајић Илић, наставник - координатор Тима
 • Јелена Милић, стручни сарадник – психолог
 • Светлана Братић, наставник
 • Горан Петровић, наставник
 • Сања Милојевић, наставник

8. Тим за професионални развој

 

 • Наташа Живановић, координатор Тима
 • Сања Милојевић, наставник
 • Мила Мрдак, наставник
 • психолог школе Јелена Милић

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Стручни тим за каријерно вођење и  саветовање

 

 • Јелена Милић, стручни сарадник – психолог, координатор Тима
 • Милена Ракита, стручни сарадник – педагог
 • Соња Радојевић Секуловић, наставник
 • Оливера Милићевић, наставник
 • Александра Ђукановић, наставник
 • Зорица Митић, наставник

 

10. Тим за промоцију школе

 • Ана Аничић, наставник, координатор Тима
 • Предраг Стјепчевић, наставник
 • Милош Стојковић, наставник
 • Маја Јаковоски, наставник
 • Драгана Мандић, наставник
 • Саша Ђокић, наставник
 • Божана Делибашић, наставник
 • Вук Перић, наставник
 • Милијана Добросављевић – сајт и фејсбук школе

11. Тим за међународну сарадњу и израду пројеката

 • Вишња Минчев, наставник, координатор Тима
 • Милена Ракита, стручни сарадник - педагог
 • ФилипСајић, наставник

 

12. Тим за иновирање наставних планова и програма

 • Ана Пантић, наставник, координатор Тима
 • Весна Сарајлић, наставник
 • АлександарТошић, наставник
 • Александар Зеленовић, наставник

 

Стручна већа

 

 

 

 

Стручно веће А1

др Соња Секуловић Радојевић

мр Драгана Китановић

Стручно веће А2

Нада Бањанин Ђуричић

Вук Перић

Стручно веће А3

Јелена Лужњанин

Бранислав Ђокановић

Стручно веће А4

Маријана Балабушић

Александра Ђукановић

Стручно веће А5

Будимир Марковић

Милош Стојковић

 

 

Датум уноса:20.09.2023

АКТУЕЛНОСТИ

Друштвено предузеће и природни капитал: прилика за младе и локалне заједнице

  Од 4. до 14. септембра у итaлијанској регији Абруцо, у граду Борело, одржан је тренинг курс и стручно усавршавање наставника, стручних сарадника, омладинских радника. Србију су п...

Детаљи »


Милица Митровић

  Милица Митровић је рођена у Београду, основну школу завршила је у Влашкој (Младеновац), а средњу Железничку техничку школу у Београду. У нашој школи ...

Детаљи »


Дуално образовање у Немачкој, Турској и Србији – искуства из пројекта мобилности

   

Детаљи »


Обука о безбедности ученика у дигиталном окружењу

  У суботу, 10. 12. 2022. године у Железничкој техничкој школи одржана је обука  „Водич за безбедност ученика у дигиталном окружењу“, која је одобрена ...

Детаљи »


Немања Адамовић

  Немања је ученик четвртог разреда на образовном профилу електротехничар телекомуникација. Осим области за коју се определио при упису у нашу школу, Немања је посвећен и фудб...

Детаљи »


О дуалном образовању у Турској из прве руке

  У оквиру Еразмус ...

Детаљи »


Одржане припреме за учеснике мобилности у Немачкој

 

Детаљи »


Резултати школског такмичења из енглеског језика

  У организацији Стручног већа за стране језике 20. фебруара 2024. године одржано је Школско такмичење из енглеског језика за ученике свих разреда, на којем је учествовало 46 учени...

Детаљи »


Одржан вебинар за наставнике средњих стручних школа

   

Детаљи »