Матурски испит

ЖТШ

 

Израда и одбрана матурског представљају веома важан задатак не само за ученике, већ и за њихове менторе и наставнике.

Матурски  испит  подразумева проверу знања,  вештина  и способности које су ученици изградили  током  школовања, а које се огледају у имплементацији стеченог знања, вештини прикупљања грађе за израду матурског рада, упорности и доследности приликом израде рада и нивоу културе изражавања. Зато матурски испит представља круну школовања у Железничкој техничкој школи.

Ученици који су завршили трећи степен образовања полажу завршни испит.

Матурски испит у Железничкој техничкој школи састоји се из опшег и посебног дела. Општи део подразумева  полагање матурског испита из српског језика и књижевности, а посебни део подразумева усмени испит из изборног предмета, израду и одбрану матурског практичног рада.  Посебни део матурског испита разликује се по образовним профилима. За матуранте смо издвојили све важне информације које се могу прочитати у наставку.

 

Предлог тема за матурски испит 2021/2022.

 

 1. „Радост је храна за људску душу“ (Кафка)
 2. Читајући поезију Бранка Миљковића
 3. Језичко-стилска обележја поезије Васка Попе
 4. Композиција „Проклете авије“
 5. Мотив моста у роману „На Дрини ћуприја“
 6. Мотив стваралачког чина у српској поезији
 7. Мотив апсурда у роману „Странац“ Албера Камија
 8. „Што не боли – то није живот; што не пролази – то није срећа“ (Андрић)
 9. Хамлетове дилеме и одлуке
 10. „Човјек је увијек на губитку ако не пронађе смисао у љубави“ (Меша Селимовић)
 11. „Наде образованих јаче су од богатства неуких:“ (Демокрит)
 12. „Нема горих људи од оних који се противе просвећењу и образовању народа. Такви, да могу, и сунце би угасили.“ (Доситеј Обрадовић)
 13. „Тајна слободе почива у храбрости.“ (Перикле)
 14. „Онај ко превлада своје страхове биће истински слободан.“ (Аристотел)
 15. Мотив причања у роману „Проклета авлија“
 16. „Ко има воље, има и начина.“ (Шо)
 17. Распоред консултација са менторима

  Испитна питања за изборне предмете

  Сви образовни профили

  Математика

  Физика

  Саобраћајно-транспортни техничар

  Експлоатација вучених возила

  Организација превоза ствари

  Организација железничког саобраћаја

  Транспортно рачуноводство

  Транспортни комерцијалиста

  Организација и менаџмент у железничком саобраћају

  Пословне комуникације

  Технологија превоза путника

  Технологија робног превоза

  Технологија железничког саобраћаја

  Техничар вуче

  Вучна возила

  Организација железничког саобраћаја

  Служба вуче

  Техничар техничко-колске делатности

  Вучена возила

  Електротехничар телекомуникација

  Електрична мерења и Телекомуникациона мерења

  Системи преноса и Основе технике дигиталног преноса

  Системи преноса и Теорија телекомуникација

   

  САОБРАЋАЈНО-ТРАНСПОРТНИ ТЕХНИЧАР

  1. Испит из изборног предмета

  Ученик се опредељује за један са листе утврђених изборних предмета и тај испит полаже само усмено.

   Листа утврђених изборних предмета:

  • математика,
  • физика,
  • организација железничког саобраћаја,
  • организација превоза ствари,
  • експлоатација вучених возила,
  • транспортно рачуноводство.

   

  2.  Задаци матурског практичног рада дефинишу се из садржаја програма стручних предмета из следећих области:

  • технички системи безбедности саобраћаја,
  • саобраћајни прописи,
  • колска служба,
  • технички капацитети пруга и станица,
  • вучна и вучена возила,
  • сигнално-сигурносни и телекомуникациони уређаји,
  • транспортно-комерцијални послови,
  • рачуноводство железничких станица,
  • употреба железничких кола и товарног прибора, шпедиција и маркетинг.

  Испит обухвата одбрану практичног рада и проверу знања ученика из изабране области.

   

   ТРАНСПОРТНИ КОМЕРЦИЈАЛИСТА

       1. Усмени испит из изборног предмета

  Ученик се опредељује за један са листе утврђених изборних предмета и тај испит полаже само усмено.

   Листа утврђених изборних предмета:

  • математика,
  • физика,
  • пословне комуникације,
  • организација и менаџмент у железничком саобраћају,
  • технологија робног превоза,
  • технологија превоза путника,
  • технологија железничког саобраћаја,
  • транспортно рачуноводство.

   

        2. Задаци матурског практичног рада дефинишу се из садржаја програма стручних предмета из следећих области:

  • фактори динамике пословног комуницирања,
  • менаџмент и маркетинг у железничком и интегралном саобраћају,
  • информационе технологије у железничком  саобраћају,
  • рачуноводство железничких станица,
  • транспортно манипулативни и тарифски прописи,
  • савремене технологије транспорта.

   Испит обухвата одбрану практичног рада и проверу знања ученика из изабране области.

   

  ТЕХНИЧАР ВУЧЕ

       1. Испит из изборног предмета

  Ученик се опредељује за један са листе утврђених изборних предмета и тај испит полаже само усмено:

  • математика,
  • физика,
  • организација железничког саобраћаја,
  • вучна возила,
  • служба вуче.

      

        2. Задаци матурског практичног рада дефинишу се из садржаја програма стручних предмета из следећих области:

  • вучна возила,
  • електрични уређаји,
  • изборна технологија рада,
  • кочнице и кочење,
  • организација железничког саобраћаја,
  • служба вуче.

   

   

  ТЕХНИЧАР ТЕХНИЧКО-КОЛСКЕ ДЕЛАТНОСТИ

       1. Испит из изборног предмета:

  Ученик се опредељује за један са листе утврђених изборних предмета и тај испит полаже само усмено:

  • механика,
  • физика,
  • машински елементи,
  • математика,
  • кочнице и кочење,
  • вучена возила.

   

        2. Матурски практични рад са усменом одбраном рада

  Практични задатак може бити осмишљен у виду прорачуна делова уређаја и склопова кола, описа извођења поступка прегледа воза у целини или појединачног прегледа кола у свим условима, описа и начина извођења радова на одржавању кола у целини или уређаја кола, описа извођења радова из организације саобраћаја за обезбеђивање безбедног и благовременог саобраћаја, осигурања појединих пошиљки или воза у целини, примера товарења кола са различитим врстама товара осигурања и прорачуна.

  Задаци матурског практичног рада дефинишу се из садржаја програма стручних предмета из следећих области:

  • техничко-колска служба,
  • електрична опрема на вученим возилима,
  • кочнице и кочење,
  • вучена возила,
  • организација железничког саобраћаја,
  • употреба кола.

   

   

  ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР СИГНАЛНО-СИГУРНОСНИХ ПОСТРОЈЕЊА

       1. Испит из изборног предмета:

   Ученик се опредељује за један са листе утврђених изборних предмета и тај испит полаже само усмено:

  • математика,
  • физика,
  • електрична мерења и мерења у електроници,
  • електроника (електроника I и II),
  • станични СС уређаји,
  • пружни СС уређаји,
  • друмски СС уређаји,
  • системи аутоматског управљања у СС техници.

   

      2. Матурски практични рад састоји се из израде пројекта, израде дела уређаја, утврђивања квара или неисправности уређаја, сервисирање уређаја, машине, инсталације и сл.

  Задаци матурског практичног рада дефинишу се из садржаја програма стручних предмета из следећих области:

  • станични СС уређаји,
  • пружни СС уређаји,
  • друмски сс уређаји,
  • системи аутоматског управљања у СС техници.

  Садржаји усмене провере знања проистичу из садржаја програма матурског практичног рада и односе се на знања из предмета (области) из којих је рађен матурски практичан рад.

   

   ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА

       1. Испит из изборног предмета

   Ученик се опредељује за један са листе утврђених изборних предмета и тај испит полаже само усмено:

  • математика,
  • електроника и материјали и електроника II,
  • електрична мерења и телекомуникациона мерења,
  • системи преноса и основе технике дигиталног преноса,
  • системи преноса и теорија телекомуникација.

   

        2. Матурски практичан рад се састоји из израде пројекта уређаја или дела уређаја, инсталације и сл., сервисирања уређаја, сервисирања инсталације и сл.

   

  Задаци матурског практичног рада дефинишу се из садржаја програма стручних предмета из следећих области:

  • системи преноса,
  • телекомуникационе мреже и терминали,
  • рачунарске мреже,
  • комутациона техника.

   

  Садржаји усмене провере знања проистичу из садржаја програма матурског практичног рада и односе се на знања из предмета (области) из којих је рађен матурски практичан рад.

   

   

  ЗАВРШНИ ИСПИТ

   

  ВОЗОВОЂА

   На завршном испиту проверавају се професионалне оспособљености ученика за рад.  Садржаји овог испита су утврђени програмом образовног профила возовођа.

  Овим испитом проверава се оспособљеност кандидата за почетно укључивање у рад и обављање професионалних задатака. Испит се састоји из:

  • практичног рада
  • усмене провере.

  Практични рад

  На завршном испиту проверава се оспособљеност кандидата за практично извођење послова занимања обухваћених образовним профилом возовођа.

  Садржаји практичног рада могу бити из следећих области:

  • железнички саобраћај,
  • употреба кола,
  • превоз путника,
  • превоз ствари.

   Усмена провера знања

  На завршном испиту проверава се ниво стечених знања и способност кандидата да та знања примењује у свакодневном извршавању конкретних радних задатака.

  Испитна питања за усмену проверу знања су из следећих области:

  • железнички саобраћај,
  • употреба кола,
  • превоз путника,
  • превоз ствари.

   

   

  КОНДУКТЕР У ЖЕЛЕЗНИЧКОМ САОБРАЋАЈУ

  На завршном испиту ученици полажу испит којим се проверава професионална оспособљеност за рад. Овај испит је обавезан за све ученике. Садржаји завршног испита су утврђени програмом образовног профила кондуктер у железничком саобраћају.

  Испит се састоји из:

  • практичног рада,
  • усмене провере.

  Практични рад

  На завршном испиту проверава се оспособљеност кандидата за практично извођење послова обухваћених образовним профилом кондуктер у железничком саобраћају.

  Садржаји практичног рада могу бити из следећих области:

  • превоз путника,
  • железнички саобраћај,
  • превоз ствари,
  • употреба кола.

   Усмена провера знања

  На завршном испиту проверава се ниво стечених знања и способности кандидата да та знања примењује у свакодневном извршавању конкретних радних задатака.

  Испитна питања за усмену проверу знања су из следећих области:

  • превоз путника,
  • железнички саобраћај,
  • превоз ствари,
  • употреба кола.

   

  Све активности у вези са матурским и завршним испитима биће благовремено објављене на сајту школе.

   

   

   

   

  Датум уноса:25.04.2017

АКТУЕЛНОСТИ

Амбијентална настава

 

Детаљи »


Дружење представника Ученичких парламената у ОШ „Јован Цвијић“ из Београда

  У четвртак, 21.12.2023. реализована је посета представника Ученичког парламента Железничке техничке школе  Oсновној школи „Јован Цвијић“ као наставак сарадње Ученичких парламената наше ...

Детаљи »


Филозофија медија: медији и идентитети

  У септембру 2023, у Заводу за проучавање културног развитка - Београд, одржана је међународна интердисциплинарна конференција на тему „Филозофија медија: медији и ид...

Детаљи »


Ментално здравље младих и психоактивне супстанце

  Поводом обележавања Светког дана менталног здравља, у нашој школи одржано је и предавање на тему ,,Ментално здравље младих и психоактивне супстанце"....

Детаљи »


Дружење са основцима

  У уторак, 28. 5. 2024, у сарадњи са колегиницом Миленом Миленковић Ранђеловић, наставницом математике у нашој школи и школи ОШ „Јован Цвијић“ из Београда, организована је посета ...

Детаљи »


Вицешампиони Београда

На Првенству града у рукомету за ученике средњих школа, које је одржано у Хали спортова ,,Ранко Жеравица", 5.03.2024. године, наши ученици Дарко Бандовић, Огњен и Лука Петровић, Алекса Ојданић, Урош Динић, Урош Граховац...

Детаљи »


(НЕ)ПРИЛАГОЂЕН

У понедељак, 4. септембра 2023. године, ученици и наставници Железничке техничке школе,  љубитељи позоришта и лепог дружења,  посетили   су позориште Битеф театар и гледали представу ,,(НЕ...

Детаљи »


Еразмус за Железничку техничку школу

Еразмус за Железничку техничку школу...

Детаљи »


Песници данашњице, гласови сутрашњице

  У оквиру пројекта „Песници данашњице, гласови сутрашњице“ 06.12.2023.године, нашу школу су посетили представници организације „Хартефакт“, песник Алекса Крстић и Миљ...

Детаљи »


,,Кратак је живот ко сан, дела су вечита тек"(Стерија)

Претходна недеља протекла је у знаку бројних активности наших ученика и наставника. Ученици одељења 3/2 памтиће један дан на практичној настави по занимљивом путовању у Вршац. Осим што су ...

Детаљи »