Маријана Балабушић

Маријана Балабушић

Образовање: дипломирани инжењер електротехнике, смер Енергетски претварачи и погони

Професионалну каријеру започиње 1998. године на пословима одржавања опреме и пројектовања, а 2002. године прелази у Железничку техничку школу где ради као наставник електротехничке групе предмета.

Учествовала је у измени наставних планова и програма за образовне профиле техничар вуче и машиновођа за маневре. Заинтересована је за примену информационих технологија у настави, као и за креативно извођење наставе.