СТРУЧНО ВЕЋЕ НАСТАВНИКА МАТЕМАТИКЕ, ИНФОРМАТИКЕ И ПРИРОДНИХ НАУКА

 • Татјана Павела

  Татјана Павела

  Образовање: дипломирани професор физике

  Магистрирала је на Катедри за физику и технику чврстог тела и плазме Електротехничког факултета Универзитета у Београду.

  Од 1998. године ради у Железничкој техничкој школи као наставник физике. Радила је и као асистент за предмет Физика на Високој железничкој школи струковних студија. Учестовала је у изради програма за физику за средње стручне школе и гимназије и предлога норматива за наставна средства из физике при Заводу за унапређивање образовања и васпитања. Излагала је на републичким семинарима о настави физике на теме „Електромагнетна индукција и Фарадејев закон“ и Непригушене, пригушене и принудне осцилације“.

  Тренутно обавља дужности одељењског старешине одељења 33 , члан је Стручног актива за развојно планирање и организатор већа одељења трећег разреда.

  Стручни радови

 • Жељко Соколовић

  Образовање: дипломирани инжењер организационих наука, одсек Информациони системи и технологије, мастер инжењер организационих наука, одсек Операциона истраживања и рачунарска статистика

  Тренутно похађа докторске студије на одсеку Операциона истраживања и квантитативни менаџмент. Радио је у компанији Телеком Србија а.д. као агент у служби техничке подршке за IP телевизију и фиксне телефонске линије. У Железничкој техничкој школи ради од 2011. године као наставник  основа програмирања, економике и организације предузећа, маркетинга услуга у саобраћају и транспорту, рачунарства и информатике  и пословних комуникација.

     

   

 • Наставник математике и рачунарства и информатике, одељењски старешина одељења 41-1, члан Стручног тима за инклузивно образовање и заменик председника Стручног већа наставника математике, информатике и природних наука

 • Бранислав Ђокановић

  Бранислав Ђокановић

  Образовање: дипломирани математичар

  У Железничкој техничкој школи почиње да ради 2008. године као наставник математике и рачунарства и информатике.

  Тренутно обавља дужности одељењског старешине одељења 27, члан је Тима за самовредновање и организатор већа одељења другог разреда. Задужен је и за одржавање веб-сајта школе.

 • Наставник хемије, члан Стручног тима за инклузивно образовање и одељењски старешина одељења 21-2

 • Драгана Давидовић

  Образовање: дипломирани математичар

  Након радног искуства у основној школи „Вук Караџић“ у Сремчици, у Железничкој техничкој школи почиње да ради 1990. године као наставник математике и рачунарства и информатике. Осим послова наставника, обављала је дужности одељењског старешине и организатора већа разреда. У току школске 2012/2013. године радила је као сарадник у настави на Високој железничкој школи струковних студија. Члан је Стручног актива за развој школског програма и председник Стручног већа наставника математике, информатике и природних наука. Посвећена је раду са даровитим учениицима кроз сталну сарадњу у Математичком друштву Архимедес.

  Стручни радови:

  Примена изометријских трансформација, база радова Завода за унапређивање образовања и васпитања, 2005.

 • Горица Миљић

  Наставник математике

 • Ненад Мишковић

  Наставник математике 

 • Наставник математике и одељењски старешина одељења 46

 • Данијела Климента

  Наставник биологије и одељењски старешина одељења 43-2/44