СТРУЧНО ВЕЋЕ НАСТАВНИКА СРПСКОГ ЈЕЗИКА И КЊИЖЕВНОСТИ И СТРАНИХ ЈЕЗИКА

 • Владимир Павловић

  Владимир Павловић

  Образовање: дипломирани професор српског језика и књижевности

  У Железничкој техничкој школи ради као наставник српског језика и књижевности од 2000. године, а од школске 2016/2017. године и као школски библиотекар. Обавља дужности председника Стручног већа наставника српског језика и књижевности и у сарадњи са колегиницом Драганом Китановић руководи радом драмске секције.

  Пише прозу и драмске текстове. Објавио је књигу приповедака Џими Глодач и Наполеон Кокс (2007).

   

   

   

 • Наставник српског језика и књижевности, одељењски старешина одељења 35, члан Тима за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања и заменик председника Стручног већа наставника српског језика и књижевности.

 • Зорана Војић

  Зорана Војић

  Образовање: дипломирани професор немачког језика

 • Милијана Добросављевић

  Милијана Добросављевић

  Образовање: дипломирани професор српског језика и књижевности

  Запослена је у Железничкој техничкој школи од септембра 1999. године као наставник српског језика и књижевности. Тренутно обавља дужности одељењског старешине одељења 16-2 и  координатора за међушколско такмичење "Оштро перце". Члан је Тима за промоцију школе и Тима за праћење стручног усавршавања. Један је од администратора школског веб-сајта.

  Заинтересована је за креативну наставу са посебним акцентом на корелацији међу предметима. Захваљујући том интересовању реализовала је више огледних часова у сарадњи са колегама и ученицима. Са Вишњом Минчев, наставником енглеског језика, одржала је радионицу на тему Могућност примене корелације у настави књижевностина 54. Републичком зимском семинару за професоре српског језика и књижевности. У октобру 2013. године са Вишњом Минчев и Мирољубом Ракићем, библиотекаром у Дому ученика средње железничке школе, презентовала је рад Билингвални час у мултимедијалнојбиблиотеци на Смотри стваралаштва школских библиотекара.

  Стручни радови

  • О Шекспиру и Хамлету, коаутор, база радова Завода за унапређивање образовања и васпитања, 2013.
  • Интердисциплинарна настава у мултимедијалном центру, коаутор, електронски зборник радова са Смотре стваралаштва школских библиотекара Библиотека за 21. век, стр. 48-53, Друштво школских библиотекара Србије, 2014.
  • Јавни час „Упознај ме с Крлежом", коаутор, електронски зборник радова са Смотри стваралаштва школских библиотекара одржаних од 2010. до 2012. године Школске библиотеке и креативни тим, стр.60-63, Друштво школских библиотекара Србије, 2014.
  • Аутор приказа Књиге уз које се лепше расте, научно-стручни часопис за педагошке науке, књижевност и културу Синтезе, Крушевац, 2014.

  Признања

  • Похвалница за допринос развоју школског библиотекарства у категорији Библиотека – расадник вештина и врлина на Смотри стваралаштва школских библиотекара, 2013.
  • Награђена на 24. литерарном конкурсу "Светосавље и наше доба" као наставник са највећим бројем успешних радова, 2016.
 • Маја Стјепановић

  Маја Стјепановић

  Образовање: дипломирани професор руског језика и књижевности

  У просвети ради од 1994. године, најпре у основној школи „Максим Горки“ као наставник руског језика, а затим у основној школи „Илија Бирчанин“. У Железничку техничку школу прелази 2000. године где, поред васпитно-образовног рада, стиче искуство и у организацији рада у установи као одељењски старешина, председник Стручног већа наставника страних језика, организатор већа разреда и заменик помоћника директора. Предлагач је идеје за мото Железничке техничке школе (Желим такву школу). Похађала је обуку „Програм психосоцијалне подршке развоју предшколске и школске деце и адолесцената“ и тиме стекла право да реализује план и програм предмета Грађанско васпитање. Члан је Тима за праћење стручног усавршавања и председник Стручног већа наставника страних језика. 

 • Драгана Китановић

  Драгана Китановић

  Образовање: дипломирани професор енглеског језика и књижевности, магистар наука о драмским уметностима из области студија филма и медија

  Додатно образовање: шестомесечна едукација у летњим школама енглеског језика у Лондону, Окфорду и Хејстингсу; трогодишња едукација из теорије визуелних  уметности при Центру за савремену уметност – Београд; једногодишња интернационална едукација из групне психоанализе при Институту за ментално здравље – Београд;  двогодишња едукација  из Анализе снова при Институту за психијатрију – Београд; четворогодишња едукација из психодраме при Институту  за психијатрију - Београд; једногодишња едукација из филмске режије при  Школи филмске режије – „Квадрат”.

  Била је ко-уредница школског часописа Синергија и одговорна уредница часописа за теорију визуелних уметности којег су подржали Европска културна фондација и Минстарство културе. За потребе школе, а у својству организатора културних активности, спровела је емпиријско-теоријско истраживање – „Културна анимација и формирање културних навика у Железничој техничкој школи”, објављено у часопису Синергија. У теоријским часописима, објављивала је преводе радова истакнутих светских теоретичара (Алана Бадјуа, Фредрика Џејмсона, Нормана Брајсона, Елизабет Кауи, Каје Силверман..) са енглеског на српски језик. Аутор је више теоријских и критичких радова и приказа књига из области лингвистике, студија културе, филма и медија, објављених у часописима Лингвистичке актуелности, Иновације у настави, Филмске свеске, Прелом, Зборник радова факлтета драмских уметности, Синергија. На енглеском језику, објавила је интервју са Вимом Вендерсом (What`s Wrong with A Cowboy in Belgrade), као и теоријски рад (Rethinking Film History Through Cinema of Wim Wenders). Била је сарадник лингвистима Ивану Клајну и Милану Шипки за прикупљање грађе при изради Великог речника страних речи и израза у издању Прометеја. Као преводилац и лектор за енглески и српски језик, повремено сарађује са Институтом за позориште, филм, радио и телевизију. Члан је Удружења научних преводилаца и Психодрамске асоцијације.

  У Железничкој техничкој школи ради као наставник енглеског језика. Заједно са колегом Владимиром Павловић, руководи радом Драмске секције, у оквиру које је режирала више школских представа. Оснивач је Филмске секције и заговорник увођења филмске културе у редовно средњошколско образовање. Уређује фејсбук страницу Creative Community где подстиче филмско и фото стваралаштво талентованих ученика. Члан  је Тима за промоцију школе и заменик председника Стручног већа наставника страних језика.

  Посебно је посвећена интердисциплинарном и интерактивном приступу настави, те интеграцији стечених интердисциплинарних знања у наставу енглеског језика и драмску педагогију.

   

 • Вишња Минчев

  Вишња Минчев

  Образовање: дипломирани професор енглеског језика и књижевности

  У Железничкој техничкој школи ради као наставник енглеског и пословног енглеског језика од 2002. године. Обављала је послове организатора већа разреда и председника Стручног актива за развој школског програма. Један је од администратора школског веб-сајта и координатор Тима за праћење стручног усавршавања. Води школску Секцију за енглески језик. Коаутор је акредитованог програма стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника Учити о Холокаусту

  Посвећена је континуираном стручном усавршавању и унапређивању наставе, са посебним интересовањем за коришћење информационо-комуникационих технологија и интердисциплинарни приступ настави. Од јуна 2015. године је сертификовани тренер Британског савета. Бави се превођењем стручних текстова, приручника и књига и симултаним превођењем.

  Члан је Удружења професора енглеског језика Србије, Друштва за стране језике и књижевности Србије, Центра за унапређење наставе Абакус и Заједнице која учи „Сазнање“.

   Стручни радови

  Награде и признања

  • Трећа награда у категорији средњих стручних и уметничких школа на наградном конкурсу Креативна школа за рад „Холокауст – култура сећања“, 2013.
  • Похвалница за допринос развоју школског библиотекарства у категорији Библиотека – расадник вештина и врлина на Смотри стваралаштва школских библиотекара, 2013.
  • Захвалница за успешно учешће на конкурсу Сазнали на семинару и применили у пракси и допринос унапређивању стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника, 2013.
  • Стипендија за похађање обуке „Building Teaching Skills Through the Interactive Web“ Одсека за лингвистику Универзитета у Орегону у оквиру програма „E Teacher Scholarship“ Министарства спољних послова САД-а, 2014.
  • Награда за најбоље уређен електронски портфолио за наставнике у школској 2015/2016. години, 2016.
 • Наставник српског језика и књижевности, председник Стручног актива за развој школског програма и одељењски старешина одељења 36

 • Ана Аничић

  Ана Аничић

  Образовање: дипломирани професор француског језика и књижевности

  Након завршених студија и рада у више основних школа, од 2007. године ради у Железничкој техничкој школи. Предаје француски језик и пословни француски језик. Обављала је и послове одељењског старешине, организатора наставе и координатора школе са Канцеларијом за младе општине Палилула.

  Сарадњу са издавачком кућом Klett почиње 2011. године, радећи као коаутор адаптације уџбеника Version originale - bleu (за 1. разред гимназија и средњих стручних школа - пета година учења и 2. разред гимназија и средњих стручних школа - друга година учења). За овог издавача радила је и педагошку документацију (глобалне планове, оперативне планове и дневне припреме) која прати њихове уџбенике за остале године учења француског језика у гимназијама и средњим стручним школама.

  Дужи низ година бави се превођењем књига, туристичких водича и стручних текстова из више области. Од 2014. године ради и у основној школи „Радоје Домановић“ у Новом Београду.

   

 • Слађана Божовић

  Слађана Божовић

  Образовање: дипломирани професор енглеског језика

  У школској 2017/2018.  години обавља дужност одељењског старешине одељења 17  и 18.

 • Др Соња Радојевић-Секуловић

  др Соња Радојевић-Секуловић, наставник српског језика и књижевности

  Магистрирала је 2005. године на Филолошком факултету у Београду на тему „Мотив женске лепоте у лирско-епској народној поезији“. Докторски рад на тему „Урок, благослов и клетва у лирско-епској народној поезији“ одбранила је на истом факултету 2016. године.

  Пише поезију, кратку прозу, рецензије и студије. Добитник је награде Матице српске за најбољи песнички рукопис аутора до 27. године („Поноћна паника“,  Матица српска, Нови Сад, 1995).

   У Железничкој техничкој школи ради као наставник српског језика и књижевности. У школској 2017/2018. години члан је Стручног актива за развојно планирање и обавља и дужности одељењског старешине одељења 23.

  Оснивач је и руководилац етнолошке секције - Етноклуба ЖТШ.

 • Оливера Милићевић

  Оливера Милићевић

  Образовање: дипломирани професор енглеског језика и књижевности

  У Железничкој техничкој школи ради као наставник енглеског и пословног енглеског језика од 2006. године. Била је ангажована у раду Стручног актива за развој школског програма и Стручног тима за каријерно вођење и саветовање.

  У избору тема за стручно усавршавање и унапређење наставе даје предност компетенцијама везаним за подршку развоју личности  ученика и комуникацију и сарадњу.