Јелена Јовановић

Јелена Јовановић

Образовање: струковни инжењер електротехнике и рачунарства

Наставник практичне наставе