Јелена Скоковић

Јелена Скоковић Образовање: дипломирани инжењер машинства Наставник машинске групе предмета .