Дејан Пишчевић
Дејан Пишчевић

Образовање: дипломирани инжењер електротехнике за рачунарску технику и информатику

Послове наставника математике, рачунарства и информатике и стручних предмета обављао је у неколико средњих и једној основној школи, а од школске 2017/2018. године ради у Железничкој техничкој школи као наставник електротехничке групе предмета. Поседује сертификат Network System Engineer.