Нела Вукосављевић

Нела Вукосављевић

Образовање: дипломирани инжењер електротехнике

Наставник електротехничке групе предмета