Јавне набавке 2017/2018

  • Одлука о додели уговора

    Након разматрања свих приспелих понуда у поступку јавне набавке мале вредности за организацију ст...

    Погледај више »

  • Позив за подношење понуда

    Железничка техничка школа објављује позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредн...

    Погледај више »