Златко Радосављевић, директор школе

Златко Радосављевић, директор школе

Образовање: дипломирани инжењер електротехнике, смер Телекомуникације

Од 2002. године запослен је у Железничкој техничкој школи као наставник електротехничке групе предмета. Од децембра 2014. до августа 2016. године обављао је дужност помоћника директора.  

Стручни радови: