Александар Тошић, помоћник директора

Александар Тошић, помоћник директора

Наставник саобраћајне групе предмета. Обавља дужност одељењског старешине одељења 21-2. У децембру 2018. године именован је на дужност помоћника директора.