Драгица Савић, секретар школе

Бојана Вуишак

Образовање: дипломирани правник

Обавља дужност секретара Железничке техничке школе.